من دختر کمبودها و نشدن ها نیستم , شما کوتاه بیاد و برید

من دختر کمبودها و نشدن ها نیستم , شما کوتاه بیاد و برید  

من یه دختر مثل همه دخترای این شهر نیستم و نبوده ام ,  از همان روزی به قول مادرم لگد زدم به بختم بیخیال ازدواجم با یه آدم معمولی شدم یا همون روزی که صبح اول وقت بی خبر از همه رفتم از دانشگاه و از رشته خانوادگیم انصراف دادم ثابت کردم من شبیهه هیچ کس نیستم 

من همون دختری بودم  سینه سپر کردم  در برابر همه نشدن ها  . منی که یه روزی عاشق ادمی شدم که هفت کوه و هفت دریا از من و زندگیم فاصله داشت , پای خواسته ام تا همین امروز وایستادم  , حتی با اینکه همه ادما بارها توی گوشم خوندن داری اب میشی  

من هیچ وقت کم نیاوردم که حالا با یه تند باد ریشه هام کنده بشه  , من سارا بودم و هستم . سارایی که وصف صبرش عمر نوح می خواد.

من واسه شکست خوردن به دنیا نیومدم .

/ 0 نظر / 27 بازدید