لباس هایت را بپوش بانو

بانو اندوخته دلت حرفهای نا ملایم و گذشت های مکرر است !
اما بانو از دو رنگیه ادم ها دلت که گرفت 
به یادم بیاور که بارها گفته ام 
شب تار ،خیابان های بارانی و تنگی دل ها را فراموش کن و فقط فقط لباس هایت را بپوش و برای همیشه برو....

/ 0 نظر / 72 بازدید