گذشته گذشت و من نگذشتم

یه آهنگای هست که تو رو پرتاب می کنه به روزای عجیب و دلپذیر  زندگیت 

هنوزام وقتی آهنگ یاسمن به قربون اون قد بالات که میرسه من دوباره میشم همون دختر بچه ای که جلوت می خنده وبالا و پایین می پره  برات بلند بلند آهنگ دیدنم اومدی یواشکی بگو عاشقم شدی یواشکی  رو می  خونه  ،تو می خندی و صدات تو گوشم می پیچه لعنت به ساعت بی هم بودن 

اشکام آزاد میشن و زیر لب زمزمه می کنم تو ماهی من ماهی این بلکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که تو نباشی ،پاهای من جون ایستادن نداره سقوط می کنم و سقوط من در خودمه سقوط ما مثل منه و دلتنگ میشم تا میام پشت پا بزنم به دنیایی این روزام ارغوانم  رو می بینم که میاد سمتم و دستاش سمتم دراز می کنم می خواد دستاش بگیرم چشمای درشتش پر خواهشه دستاش می گیرمو از زمین بلند میشم و بغلش می کنم و غرق تو بوی موهای بلند میشم یادم میاد تا رسیدن بهش راه زیادی نمونده

/ 0 نظر / 143 بازدید